เปิดโค๊ดสองโครงการครับ

ตอนนี้สองโปรเจคที่ผมเคยทำก็ได้เปิดโค๊ดแล้วนะครับ

ไลเซนส์เป็น GPLv2 ทั้งคู่ครับผม

Wutipong Wongsakuldej

Programmer, interested in frontend applications, music and multimedia.

Latest posts by Wutipong Wongsakuldej (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *